Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai šajā mājaslapā. Lasīt vairāk

LIX tīkla lietošanas noteikumi

Šo noteikumu ietvaros, ar jēdzienu “LIX tīkla lietotājs” jeb “Lietotājs” – tiek apzīmēts pie atsevišķa LIX maršrutētāja porta pieslēgtais Lietotājs, kurš ir noslēdzis līgumu par LIX pakalpojumu izmantošanu.

Lietotājam ir pienākums izmantot Pakalpojumu atbilstoši LIX tīkla lietošanas noteikumiem. Lietotāja paraksts uz šī pielikuma apliecina, ka Lietotājs tos saprot un apņemas ievērot. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji grozīt LIX tīkla lietošanas noteikumus par to paziņojot Lietotājam vienu mēnesi iepriekš. Aktuālā LIX tīkla lietošanas noteikumu redakcija ir atrodama LIX mājas lapā (lix.lv). Ja Lietotājs nepiekrīt grozījumiem tam ir tiesības 30 (trīsdesmit) dienu laikā no grozījumu spēkā stāšanās dienas atteikties no Pakalpojuma.

*Noteikumi stājušies spēkā sākot ar 2018. gada 1. maiju.


 1. Vienam LIX maršrutētāja Slēgumam (port) var tikt pieslēgta tikai viena Lietotāja valdījumā reģistrēta AS, kurai savukārt var tikt pieslēgtas citas AS. Vairāku AS nepastarpināta pieslēgšana vienam LIX maršrutētāja Slēgumam (port) ir aizliegta.
 2. PASŪTĪTĀJAM jāpublicē tā maršrutizācijas noteikumus izmantojot RIPE datu bāzi. Priekšroka tiek dota RPSL atbilstoši RFC 2622 un RFC 2650.
 3. Maršrutizācijas informācija, kas tiek izmantota datu apmaiņai ar LIX tīklu, nedrīkst saturēt privātos AS numurus.
 4. Katram PASŪTĪTĀJA datu plūsmas maršrutam, kas tiek izsludināts LIX tīklā ir jābūt pienācīgā kārtā reģistrētam RIPE datu bāzē.
 5. PASŪTĪTĀJS nedrīkst izsludināt LIX tīkla IP adresi/es citiem datu pārraides tīkliem bez IZPILDĪTĀJA rakstveida atļaujas.
 6. PASŪTĪTĀJS datu plūsmas LIX tīklā var pārvaldīt izmantojot sekojošas BGP komūnijas:
  N.p.k. Komūnija Komūnijas nozīme
  1. 42480:666 BLACKHOLE
  2. 0:peer-as Bloķēt apakštīkla anonsu uz LIX klienta AS peer-as
  3. 1:peer-as Anonsēt apakštīklu uz LIX klienta AS peer-as
  4. 0:42480 Bloķēt apakštīkla anonsus visiem LIX klientiem
  5. 1:42480 Anonsēt apakštīklu visiem LIX klientiem
 7. PASŪTĪTĀJAM ir pienākums pēc Izpildītāja pieprasījuma nekavējoties veikt savas aparatūras vai datu pārraides bojājumu un traucējumu novēršanu, kā arī attiecīgas datu pārraides aparatūras konfigurācijas izmaiņas, ja tas nepieciešams, lai nodrošinātu LIX tīkla kvalitatīvu darbību.
 8. Lietojot LIX tīklu, PASŪTĪTĀJS apņemas ievērot vispārējos publisko datu pārraides tīklu lietošanas noteikumus, kā arī LR spēkā esošos normatīvos aktus.
 9. PASŪTĪTĀJS garantē, ka veids kādā viņš lieto LIX tīklu nekaitēs citiem Lietotājiem un LIX tīklam kopumā.
 10. Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt, ka visa kontaktinformācija, kas nodota Izpildītājam ir korekta, it īpaši – Pasūtītājs nodrošina 24×7 pieejamu kontaktinformācijas punktu Izpildītājam (un citiem LIX tīkla lietotājiem). Personām, kuras ir pieejamas izmantojot kontaktinformācijas punktu ir jāizprot šī līguma noteikumus un ir jābūt spējīgām sazināties latviešu, krievu vai angļu valodās, vai arī tām ir jāspēj nodrošināt piekļuve šādām personām.
 11. PASŪTĪTĀJAM jābūt savam AS numuram un LIX tīkla ietvaros jālieto BGP4(+) maršrutizācijas protokolu. Citi protokolu veidi netiek atbalstīti.

Jautājumi par LIX noteikumiem lix@lix.lv
Jautājumi par LIX maršrutēšanu bgp@lix.lv